Piruetten Kanvas-barnehage
_MG_9199_Piruetten
Piruetten Kanvas-barnehage

Piruetten Kanvas-barnehages visjon

Piruetten og Kanvas’ visjon er: ”En engasjert hverdag”.

Med dette mener vi at Piruetten skal være en pedagogisk institusjon og læringsarena der barn og foreldre møter engasjerte ansatte som:

  • er tilstede i samspill, lek og samtaler,
  • er åpne og lydhøre overfor barns medvirkning,
  • ser og dekker enkeltbarnets behov,
  • stimulerer barns iboende nysgjerrighet til lek og læring,
  • er dyktige på foreldresamarbeid og er serviceinnstilt,
  • gjør den enkelte foreldre trygg på barnehagen, slik at man som foreldre opplever og ha et godt innsyn i barnets hverdag, og opplever at man har mulighet og ønske om aktivt å ta del i denne,
  • ønsker å bidra til at barnehagen oppleves som et godt sted å være for ”små” og ”store”, er faglig kompetente og stadig på søken etter ny kunnskap,
  • er ansvarsfulle og pliktoppfyllende,
  • gjør Kanvas og Piruetten til et attraktivt barnehagetilbud.

Definisjon:
«
Visjon (av lat. visio, til videre, se), syn (av mystisk, overnaturlig, religiøs karakter), åpenbaring; fremtidsrettet forestilling.»

Hentet fra: Ordbok.com