Merke- og planleggingsdager

Desember 2020

24.

Julaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

28.-30.

Romjuls-stengt.

31.

Nyttårsaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

Februar 2021

12.

Karneval (Se kalender på MyKid for informasjon).

18.

Felles ski- og akedag for Piruetten (Se kalender på MyKid for informasjon).

Mars 2021

26.

Påske-arrangement (Se kalender på MyKid for informasjon).

31.

Onsdag før Skjærtorsdag - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

April 2021

15.

Piruettens 12-årsmarkering.

30.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

Mai 2021

12.

«17. Mai-markering» (informasjon blir lagt ut på MyKid).

14.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

Juni 2021

17.

Sommerfest (Se kalender på MyKid for informasjon).

21.

Overnatting- og avslutningsfest for Bjørnegruppen (2015-barna)

Juli 2021

12.-31.

Uke 28, 29 og 30 – Barnehagen stengt, sommerlukking.

August 2021

12.-13.

Planleggingsdager - barnehagen stengt.

September 2021

23.

Høstens foreldremøte (agenda blir lagt ut på MyKid). Avholdes i barnehagen, kl. 18.00-20.00.

Oktober 2021

22.

Markering av FN-dagen og servering av høstsuppe (Se kalender på MyKid for informasjon).

Desember 2021

13.

Luciamarkering (Se kalender på MyKid for informasjon).

16.

Nissefest (Se kalender på MyKid for informasjon).

24.

Julaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

31.

Nyttårsaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

Januar 2022

3.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.