Merke- og planleggingsdager

Januar 2019

2.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

Februar 2019

14.

Felles ski- og akedag for Piruetten (Se kalender på MyKid for informasjon).

Mars 2019

1.

Karneval (Se kalender på MyKid for informasjon).

15.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

April 2019

12.

Påskefrokost i barnehagen (Se kalender på MyKid for informasjon).

15.

Piruettens 10-årsjubileum.

17.

Onsdag før Skjærtorsdag - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

Mai 2019

16.

«17. Mai-markering» (informasjon blir lagt ut på MyKid).

29.

Kanvasfestival for 4- & 5-åringene (2013 og 2014 barna).

31.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

Juni 2019

13.

Sommerfest (Se kalender på MyKid for informasjon).

17.

Overnatting- og avslutningsfest for førskolegruppen (2013-barna)

Juli 2019

8.-28.

Uke 28, 29 og 30 – Barnehagen stengt, sommerlukking.

August 2019

15.-16.

Planleggingsdager - barnehagen stengt. Fellesarrangement/kursdager for ansatte i Kanvas.

September 2019

17.

Høstens foreldremøte (agenda blir lagt ut på MyKid). Avholdes i barnehagen, kl. 18.00-20.00.

Oktober 2019

24.

Markering av FN-dagen (Se kalender på MyKid for informasjon).

25.

Teddybjørnens dag (Se kalender på MyKid for informasjon).

Desember 2019

13.

Luciamarkering (Se kalender på MyKid for informasjon).

18.

Nissefest (Se kalender på MyKid for informasjon).

24.

Julaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

31.

Nyttårsaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

Januar 2020

2.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.