Merke- og planleggingsdager

Januar 2017

2.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.

Februar 2017

17.

Vinter OL - felles ski- og akearrangement for Piruetten (informasjon kommer senere her på MyKid).

24.

Karneval (informasjon kommer senere her på MyKid)

Mars 2017

17.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.

April 2017

7.

Påskearrangement i barnehagen m/foresatte (informasjon kommer senere her på MyKid).

12.

Onsdag før Skjærtorsdag - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-6

15.

Piruettens 8-års dag (lørdag - barnehagen stengt).

Mai 2017

16.

”17. Mai»-markering (informasjon kommer senere her på MyKid).

Juni 2017

6.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.

14.

Kanvas-festival for 4 og 5 åringene (2011/2012 barna) (informasjon kommer senere her på MyKid).

15.

Sommerfest m/barn og foresatte (informasjon kommer senere her på MyKid).

Juli 2017

10.-23.

Sommerlukking - barnehagen stengt.

August 2017

17.-18.

Planleggingsdager for personalet - barnehagen stengt.

September 2017

19.

Høstens foreldremøte (agenda kommer senere her på MyKid). Avholdes i barnehagen, kl. 19.00-21.00.

28.

Høstsuppe m/foresatte (informasjon kommer senere her på MyKid).

Oktober 2017

24.

Markering av FN-dagen + innsamlingsaksjon ”Barn hjelper – barn” m/foresatte (informasjon kommer senere her på MyKid).

27.

Teddybjørnens dag (informasjon kommer senere her på MyKid).

Desember 2017

13.

Luciaarrangement m/foresatte (informasjon kommer senere her på MyKid).

14.

Nissefest (informasjon kommer senere her på MyKid).

Januar 2018

2.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.