Merke- og planleggingsdager

Januar 2018

2.

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt.

Februar 2018

9.

Karneval (Se kalender på MyKid for informasjon).

15.

Felles ski- og akedag for Piruetten (Se kalender på MyKid for informasjon).

Mars 2018

16.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

23.

Påskearrangement i barnehagen (Se kalender på MyKid for informasjon).

28.

Onsdag før Skjærtorsdag - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

April 2018

15.

Piruettens 9-års dag.

Mai 2018

16.

«17. Mai-markering» (informasjon blir lagt ut på MyKid).

18.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.

Juni 2018

6.

Kanvasfestival for 4- & 5-åringene (2012 og 2013 barna).

14.

Sommerfest (Se kalender på MyKid for informasjon).

Juli 2018

9.-22.

Uke 28 og 29 – Barnehagen stengt, sommerlukking.

September 2018

18.

Høstens foreldremøte (agenda blir lagt ut på MyKid). Avholdes i barnehagen, kl. 18.00-20.00.

27.

Høstsuppe (Se kalender på MyKid for informasjon).

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager - barnehagen stengt. Fellesarrangement/kursdager for ansatte i Kanvas.

24.

Markering av FN-dagen (Se kalender på MyKid for informasjon).

26.

Teddybjørnens dag (Se kalender på MyKid for informasjon).

Desember 2018

13.

Luciamarkering (Se kalender på MyKid for informasjon).

14.

Nissefest (Se kalender på MyKid for informasjon).

24.

Julaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

31.

Nyttårsaften - Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

Januar 2019

2.

Planleggingsdag - barnehagen stengt.